Tin tức

lws1501548437

thông tin về sách giáo khoa vnen

GK mô hình VNEN sẽ áp dụng vào chương trình phổ thông mới Từ năm học 2018-2019, chương trình giáo dục mới sẽ áp dụng nhiều bộ sách giáo khoa, trong đó có bộ sách theo mô hình trường học mới VNEN. Chia…
Ứng cử vào hội đồng tự quản

thông tin vê mô hình trường học mới

Nhà sáng lập mô hình trường học mới nhận giải 4 triệu USD Mô hình trường học mới của Colombia giúp bà Vicky Colbert nhận giải thưởng giá trị cao nhất trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục. Yidan là giải thưởng lớn…

Sơ đồ tổ chức

Trường Tiểu học Ngọc Phái được thành lập năm 1995 theo quyết định của Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Thái trường có 2 điểm trường Điểm chính thuộc thôn Phiêng Liềng 1 xã Ngọc Phái có 01 điểm lẻ…