Liên hệ

Trường Tiểu học Ngọc Phái

Địa chỉ: Xã Ngọc Phái – Huyện Chợ Đồn – Tỉnh Bắc Kạn

Số điện thoại: 0281 3 882 404

Email: C1ngocphai.pgdchodon@backan.edu.vn

Toàn cảnh điểm trường 56 em