Sơ đồ tổ chức

Tháng Ba 22, 2017 4:23 chiều

Trường Tiểu học Ngọc Phái được thành lập năm 1995 theo quyết định của Sở giáo dục và Đào tạo Bắc Thái trường có 2 điểm trường Điểm chính thuộc thôn Phiêng Liềng 1 xã Ngọc Phái có 01 điểm lẻ thuộc thôn Bản Cuôn I – xã Ngọc Phái từ trung tâm huyện về phía Bắc cách trung tâm 4.5 km là đến trường chính đi tiếp 5,5 km thi đến được điểm trường hiện nay trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 21 người trong đó cán bộ quản lý 02 giáo viên 16, nhân viên 3 trường có tổng số học sinh 162 em tổ chức ăn bán trú thường xuyên cho 70 học sinh …………….20170424_161118 (1)